Organización

Creación de Reganosa

A finais dos anos noventa demos os primeiros pasos para construír unha compañía enerxética en Galicia. A creación de Reganosa permitiu o desenvolvemento do sistema gasista galego, a implantación de 1200 MW de potencia en centrais térmicas de ciclo combinado e a transformación dos procesos das principais industrias da comunidade.

INICIO DA ACTIVIDADE

En 2007 comezamos a operar coas nosas primeiras infraestruturas, a terminal de Mugardos e a rede de gasodutos. Desde novembro dese ano, contribuímos de maneira decisiva a garantir a seguridade de subministración do sistema gasista español, que gaña en robustez e flexibilidade coa posta en marcha das nosas infraestruturas.

Capital humano

Somos unha organización que responde aos retos de afrontar a xestión diaria con capacidade para planificar e desenvolver proxectos dentro dun mercado global e atendendo ás novas demandas do sector. Os nosos profesionais, altamente cualificados e cun elevado grao de compromiso, fan posible o desenvolvemento da nosa actividade.