Informe Anual

Software Ganeso

Compartimos con tódolos grupos de interese de Reganosa a nosa visión e desenrolo no ámbito social, ambiental e económico a través do noso Informe Anual, elaborado de conformidade cos últimos estándares do Global Reporting Iniciative (GRI) e os principios definidos polo International Integrated Reporting Council (IIRC).

INFORME ANUAL 2020

Informe de sustentabilidade 2016
Informe de sustentabilidade 2015
Informe de sustentabilidade 2014