Programa de permisos de traballo

Software Ganeso

Sistema de xestión

Desenvolvemos un sistema de xestión de permisos de traballo que garante o control das intervencións nas instalacións nas que operamos. Porque a seguridade e a eficiencia non só se conseguen con excelentes equipos, tamén coas mellores prácticas. A través deste programa garantimos que todas as operacións se realizan de forma segura e que as condicións de seguridade se aplican correctamente.

Características do programa:

  • Aplicación web, á cal se pode acceder desde calquera explorador.
  • Escalable, modificable e exportable a outros servizos.
  • Lectura directa de SAP.