Formulario proveedor

Información para proveedores

Seguimos un procedemento de homologación dos provedores co fin de determinar a súa idoneidade para ser incluídos nos procesos de licitación. Realizamos un proceso de valoración e utilizamos unha base de datos externa que analiza as seguintes características dos provedores:

-        Disposición de sistemas de xestión de calidade, seguridade e medio ambiente.
-        Cumprimento de requisitos legais.
-        Capacidades técnicas e credenciais.
-        Respecto aos principios do Pacto Mundial de Nacións Unidas e á Declaración Universal de Dereitos Humanos.

A continuación proporciónase o acceso  para a descarga das condicións xerais de contratación e as cláusulas de cumprimento e respecto dos principios do Pacto das Nacións Unidas. 

Se desexas información ou queres contactar connosco por cuestións relacionadas con pedidos ou contratos, poderás dirixirte a nós a través do seguinte enderezo electrónico: [email protected] ou cubrir o seguinte formulario:

Documentación

Contacto