Formulario proveedor

Información para proveedores

Seguimos un procedemento de homologación dos provedores co fin de determinar a súa idoneidade para ser incluídos nos procesos de licitación. Realizamos un proceso de valoración e utilizamos unha base de datos externa que analiza as seguintes características dos provedores:

-        Disposición de sistemas de xestión de calidade, seguridade e medio ambiente.
-        Cumprimento de requisitos legais.
-        Capacidades técnicas e credenciais.
-        Respecto aos principios do Pacto Mundial de Nacións Unidas e á Declaración Universal de Dereitos Humanos.

A continuación proporciónase o acceso  para a descarga das condicións xerais de contratación e as cláusulas de cumprimento e respecto dos principios do Pacto das Nacións Unidas. 

Se desexas información ou queres contactar connosco por cuestións relacionadas con pedidos ou contratos, poderás dirixirte a nós a través do seguinte enderezo electrónico: aprovisionamientos@reganosa.com ou cubrir o seguinte formulario:

Documentación

Contacto

De acordo co establecido na Lei orgánica 15/1999, informámolo de que os seus datos persoais forman parte dun ficheiro, cuxo responsable é REGASIFICADORA DEL NOROESTE, SA con domicilio en Punta Promontoiro, s/n - 15620 Mugardos (A Coruña). A finalidade deste ficheiro é levar a cabo a xestión e control da relación comercial cos nosos provedores e acredores. Se o desexa, poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito ao enderezo sinalado, achegando unha fotocopia do seu DNI ou por correo electrónico a datos@reganosa.com