Coñécenos

Así somos

Propietaria e operadora da terminal de GNL de Galicia, en Mugardos (A Coruña), Reganosa é a primeira multinacional galega da enerxía. De acordo cos principios de seguridade, eficiencia e flexibilidade, desenvolve unha actividade clave na transformación do modelo enerxético e na mitigación dos efectos do cambio climático. A compañía forma parte dun grupo, Reganosa Holdco, que opera activos básicos para a seguridade da subministración en Europa e África, é líder mundial na xestión de terminais de gas natural licuado de terceiros, e posúe un 25 % do Musel E-Hub. Nos últimos anos prestou servizos de diverso tipo en 24 países de catro continentes. Ademais, promove proxectos de almacenamento enerxético, renovables, economía circular, dixitalización e hidróxeno verde.

O noso traballo, a nosa mellor carta de presentación

Desenvolvemos infraestruturas incorporando no seu deseño criterios de seguridade e respecto ao medio ambiente, cun dimensionamento adecuado e utilizando as últimas tecnoloxías dispoñibles. Aseguramos o cumprimento dos estándares de calidade, o investimento e os prazos, a través de esixentes procedementos de planificación e supervisión. Operamos e mantemos infraestruturas de forma segura, eficiente e flexible. Implantamos estritos procedementos e sistemas de xestión e mantemos un exhaustivo control e medición da enerxía que nos confían. Tomamos ademais todas as medidas necesarias para adaptarnos e dar cumprimento ás crecentes demandas loxísticas do sector do gas natural. A través do noso día a día acumulamos unha valiosa experiencia que nos permite asesorar a autoridades reguladoras e participar con outros axentes do sector en proxectos de infraestruturas.

Apostamos pola innovación

Buscamos constantemente novas formas e ferramentas para realizar o noso traballo. Creamos novos métodos de medición e control de impacto ambiental. Innovamos na actividade diaria desenvolvendo aplicacións informáticas propias para a xestión de permisos de traballo, organización de quendas e seguimento dos sistemas integrados de seguridade, medio ambiente e calidade. Desenvolvemos ferramentas que nos permiten planificar redes de transporte minimizando os seus custos de investimento e operación. Mantemos abertas liñas de estudo para a aplicación do GNL en novos ámbitos.

Xuntos somos máis fortes

Non concibimos o desenvolvemento da nosa actividade sen as colaboracións que mantemos con institucións e empresas. Pola natureza do noso traballo cooperamos con autoridades reguladoras, organismos públicos e centros de investigación na procura das mellores solucións para proporcionarlle á sociedade a enerxía que necesita. Cremos no valor que produce o traballo conxunto entre empresas e universidades, garantindo a transferencia do coñecemento. Fomentamos a alianza con estaleiros, armadores, industrias e outras empresas do sector enerxético, xerando valor.