Formulario Canal ético

Código ético e de conduta

O noso Código ético e de conduta, aprobado polo Consello de Administración en marzo de 2014, recolle os valores que rexen o proceder da nosa compañía. Está dispoñible para todos aqueles que o desexen.

 

Canle ética

Pomos á disposición dos nosos grupos de interese unha canle de comunicación ao que dirixir todas as consultas ou notificacións relativas á interpretación e cumprimento do Código ético e de conduta.

Contacto

De acordo co establecido na Lei orgánica 15/1999, informámolo de que os seus datos persoais forman parte dun ficheiro, cuxo responsable é REGASIFICADORA DEL NOROESTE, SA con domicilio en Punta Promontoiro, s/n - 15620 Mugardos (A Coruña). A finalidade deste ficheiro é levar a cabo a xestión e control da relación cos nosos contactos. Se o desexa, poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito ao enderezo sinalado, achegando unha fotocopia do seu DNI, ou por correo electrónico a datos@reganosa.com.