O LABORATORIO DE REGANOSA CONSEGUE UN LUGAR PREEMINENTE EN ESPAÑA COA ACREDITACIÓN ISO 17025

02/19 2016

O LABORATORIO DE REGANOSA CONSEGUE UN LUGAR PREEMINENTE EN ESPAÑA COA ACREDITACIÓN ISO 17025

  • É o único acreditado no país para a análise especiada de xofre en gas natural, e só hai outro para os restantes métodos 

O laboratorio de Reganosa obtivo a acreditación que recoñece a súa competencia técnica para realizar ensaios no sector industrial, conforme á norma UNE-NISO\/IEC 17025:2005. Dita acreditación, que o sitúa nun lugar preeminente en España, foi concedida pola Entidade Nacional de Acreditación (ENAC).

 

A norma UNE-NISO\/IEC 17025 establece os requisitos xerais relativos á competencia técnica dos laboratorios de ensaio e calibración, con criterios utilizados polas entidades de acreditación internacionais. O alcance inclúe: análise de composición de gas natural por cromatografía, determinación das súas propiedades físicas e análise de compostos de xofre no gas natural mediante cromatografía. O de Reganosa é o único laboratorio español acreditado para a análise especiada de xofre en gas natural, e só hai outro acreditado para os restantes métodos que completan a acreditación de Reganosa.

 

O laboratorio de Reganosa realizou un grande esforzo durante os últimos tres anos, nos cales estivo traballando na implantación da norma ISO 17.025, na validación dos seus métodos analíticos e na creación dun sistema de aseguramento da calidade. O equipo de persoal que o desenvolveu conta con amplo coñecemento e experiencia, tanto en técnicas analíticas e instrumentais, como no sector gasista, e posúe extensa formación na norma de calidade implantada. Neste sentido pódese salientar que o laboratorio participou satisfactoriamente en diversos exercicios interlaboratorio de carácter internacional para cada unha das técnicas a acreditar, organizados por unha entidade do Reino Unido.

 

Unha vez finalizada a implantación, ENAC levou a cabo a avaliación da competencia técnica mediante o estudo dos documentos que describen o modo en que o laboratorio de Reganosa realiza as súas actividades. Isto completouse coa avaliación in situ de como traballa. Os resultados de todo iso levaron á Comisión de Acreditación a emitir a acreditación de Reganosa. ENAC vixiará agora, mediante avaliacións periódicas, que siga cumprindo os requisitos.

 

A acreditación aporta valor engadido ás análises de gas natural que Reganosa realiza para os clientes da regasificadora do porto de Ferrol; ademais, o laboratorio está en disposición de prestar servizos a outros clientes externos, que a partir de agora contarán co respaldo da acreditación ENAC.

 

A acreditación supón o recoñecemento formal de que unha organización é competente para tarefas específicas. Isto leva implícito o recoñecemento por clientes da validez dos resultados do laboratorio, facilita o intercambio de información fiable e contribúe a harmonizar procedementos.

 

Do mesmo xeito, a acreditación constitúe un risco diferenciador no mercado, garantía de integridade e competencia, e sinónimo de servizo recoñecido internacionalmente. Elixir un laboratorio acreditado garante ao cliente que o servizo realizarase por un equipo con competencia técnica, que pon á súa disposición persoal cualificado, e que conta co equipamento adecuado, desenvolvendo o seu labor con métodos de traballo apropiados e criterios de calidade.

 

ENAC é o organismo designado pola Administración Estatal para establecer e manter o sistema de acreditación en España, de acordo con normas internacionais e seguindo o establecido pola Unión Europea. A súa misión é verificar a competencia técnica dos organismos de avaliación da conformidade (entre outros, dos laboratorios) para xerar confianza nas súas actividades á Administración, ao mercado e á sociedade en xeral.