Formulario cv

Queremos ver o teu talento

Dispomos dun equipo humano moi cualificado e cohesionado. Trátase de persoas que teñen na mellora permanente, na preservación do medio natural e na seguridade, os alicerces do traballo ben feito. Se consideras que reúnes o perfil idóneo e desexas integrarte no noso cadro de persoal, podes facernos chegar o teu currículo a través deste espazo.

 
1 Inicio 2 EXPERIENCIA LABORAL 3 FORMACIÓN 4 COÑECEMENTOS 5 Fin

De acordo co establecido na Lei orgánica 15/1999, informámolo de que os datos facilitados neste formulario pasarán a formar parte dun ficheiro, con datos de carácter persoal, cuxo responsable é REGASIFICADORA DEL NOROESTE, SA con domicilio en Punta Promontoiro, s/n - 15620 Mugardos (A Coruña). A finalidade deste ficheiro é levar a cabo a xestión e control dos procesos de selección que organiza esta entidade. Se o desexa, poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito ao enderezo sinalado, achegando unha fotocopia do seu DNI ou por correo electrónico a datos@reganosa.com